Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 043LBDe Mgr. Prinsenstraat met rechts de Sint-Jacobskerk. Anno 1930. Foto: Stadsarchief, nr. 0001514

De Monseigneur Prinsenstraat is genoemd naar monseigneur Prinsen (1852-1941), die tussen 1885 en 1895 eerst kapelaan en daarna tot 1936 pastoor was van de St.-Jacobsparochie. Het standbeeld ‘De Goede Herder’ bij de voormalige Sint-Jacobskerk houdt de herinnering aan deze zeer geziene priester levendig. Het beeld werd hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zestigjarige priesterschap. In 1904 heette de straat nog Parochiestraat. In de Sint-Jacobskerk is sinds maart 2007 het Jheronimus Bosch Art Center gevestigd. Pastoor Prinsen hield zich bezig met de oprichting van de R.K. Werkliedenbond en de R.K. Lycea. Hij was tevens erg actief op het gebied van de volkshuisvesting. Aan het einde van de Mgr. Prinsenstraat bevindt zich het St.-Jacobshof. Dit complex met 44 hofjeswoningen is rond 1932 door architect C.M. Evers gebouwd in opdracht van en gefinancierd door de R.K. Parochie van Sint-Jacob, waar Prinsen toen pastoor van was. Als men de Prinsenstraat vanaf de Hinthamerstraat doorloopt, kan men vóór de St.-Jacobshof, naar rechts. Je komt dan uit op het balkon boven de Binnendieze. Aan de overkant zien we de tuin van het voormalige Claraklooster; dat in 1359 gesticht werd met gelden uit de erfenis van jonkheer Geerlingh van den Bossche. Goed te zien is de tuinmuur van het Claraklooster langs de Binnendieze. Deze waterkerende muur met bestaande funderingen van rond 1300, heeft een lengte van ongeveer 70 meter, en is in 1996/1997 grondig gerestaureerd. Links van de kloostertuin ziet men de achterkant van het Sint-Janscentrum (priesteropleiding) en het voormalige ziekenhuis Johannes de Deo.